Privacy


Privacy verklaring in het kort:
Zodra u voor de eerste keer bij ons een boeking doet, vragen wij u om een aantal persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden door ons gebruikt om te zorgen dat uw boeking correct wordt verwerkt. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om uw boeking en verblijf goed te laten verlopen.

Haudmare gaat zorgvuldig om met alle gegevens die aan haar worden verstrekt en houdt zich aan de vigerende wettelijke voorschriften op dit gebied.

U kunt Haudmare, zonder opgaaf van redenen, verzoeken uw gegevens uit het klantenbestand te verwijderen. Aan dit verzoek wordt onverwijld gehoor gegeven. Een mail naar info@haudmare.nl met dit verzoek volstaat.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten of voor het geven van inlichtingen. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics:

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook:

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en evt. andere sociale media. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en andere sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Inzage, correctie en recht van verzet:

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Aanpassen privacy statement:

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.